• :
 • :
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẦM DƠI
 • Hồ Quốc Cần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0918 572248
  • Email:
   hoquoccan.pgddamdoi@camau.edu.vn
 • Lý Thái Kiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0947 355676
  • Email:
   lythaikien.pgddamdoi@camau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 1996

   Lĩnh vực: Chuyên môn THCS

 • Lư Trung Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0933 303111
  • Email:
   lutrungthanh.pgddamdoi@camau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành: 1969

   Lĩnh vực: Chuyên môn tiểu học

 • Nguyễn Hoàng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0919 024465
  • Email:
   nguyen hoangnam.pgddamdoi@camau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành: 1992

   Lĩnh vực: Chuyên môn tiểu học

 • Trần Trúc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0918 257500
  • Email:
   trantruclinh.pgddamdoi@camau.edu.vn