• :
 • :
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẦM DƠI
 • Mai Lâm Xanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0918 878636
  • Email:
   mailamxanh.pgddamdoi@camau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành: 1991

   Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ tiếp dân

 • Tăng Kim Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   01288 707677
  • Email:
   tangkimtrang.pgddamdoi@camau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành: 1993

   Lĩnh vực: nghiên cứu tổng hợp

 • Trần Minh Luân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0944 692484
  • Email:
   tranminhluan.pgddamdoi@camau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực: Kế toán tổng hợp

   Vào ngành: 1990

 • Phan Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0946 324454
  • Email:
   phanvanthang.pgddamdoi@camau.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vào ngành: 1991

   Lĩnh vực: kế toán thanh toán