• :
 • :
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẦM DƠI
 • Tuần 46-2016 (Từ ngày 14/11/2016 đến 18/11/2016)
  | 265 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch làm việc tuần thứ 46 năm 2016:
 • Tuần 42-2016 (Từ ngày 10/10/2016 đến 14/10/2016)
  | 252 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch làm việc tuần thứ 42 năm 2016:
 • Tuần 41-2016 (Từ ngày 03/10/2016 đến 07/10/2016)
  | 237 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch làm việc tuần thứ 41 năm 2016:
 • Tuần 39-2016 (Từ ngày 19/9/2016 đến 23/9/2016)
  | 255 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch làm việc tuần thứ 39 năm 2016:
 • Tuần 38-2016 (Từ ngày 12/9/2016 đến 16/9/2016)
  | 253 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch làm việc tuần thứ 38 năm 2016:
 • Tuần 37-2016 (Từ ngày 05/9/2016 đến 09/9/2016)
  | 241 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch làm việc tuần thứ 37 năm 2016
 • Tuần 36-2016 (Từ ngày 29/8/2016 đến 02/9/2016)
  | 219 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch làm việc tuần thứ 36 năm 2016
 • Tuần 35-2016 (Từ ngày 22/8/2016 đến 26/8/2016)
  | 234 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch làm việc tuần thứ 35 năm 2016:
 • Tuần 34-2016 (Từ ngày 15/8/2016 đến 19/8/2016)
  | 215 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch làm việc tuần thứ 34 năm 2016:
 • Tuần 32-2016 (Từ ngày 01/8/2016 đến 05/8/2016)
  | 215 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch làm việc tuần thứ 32 năm 2016:
 • Tuần 31-2016 (Từ ngày 25/7/2016 đến 29/7/2016)
  | 232 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch làm việc tuần thứ 31 năm 2016:
 • Tuần 30-2016 (Từ ngày 18/7/2016 đến 22/7/2016)
  | 263 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch làm việc tuần thứ 30 năm 2016: