• :
 • :
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẦM DƠI
 • Cho phép trường tiểu học tư thục HĐ lại
  | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sáp nhập trường tiểu học tư thục
  | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giải thể trường tiểu học tư thục tự nguyện
  | 64 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công nhận HT, PHT trường tiểu học tư thục
  | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chia tách trường tiểu học tư thục
  | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thành lập trường tiểu học tư thục
  | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
  | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
  | 64 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sáp nhập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
  | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
  | 51 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giải thể trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ tư thục
  | 22 lượt tải | 1 file đính kèm