• :
  • :
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẦM DƠI

Tóm tắt   ss s ss

Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
07/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc tổ chức tham gia cuộc thi học sinh giỏi giải toán máy tính cầm tay lớp 9 năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
10/11/2016
Ngày hiệu lực:
10/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11, 12 năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
10/11/2016
Ngày hiệu lực:
10/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
28/10/2016
Ngày hiệu lực:
28/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện bình đẳng giới đối với nữ CB, CC, VC ngành GD&ĐT giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành:
27/10/2016
Ngày hiệu lực:
27/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 của ngành giáo dục
Ngày ban hành:
27/10/2016
Ngày hiệu lực:
27/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên 2016 - 2017
Ngày ban hành:
21/10/2016
Ngày hiệu lực:
21/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
19/09/2016
Ngày hiệu lực:
19/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực