• :
  • :
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẦM DƠI
Văn bản liên quan
Về việc tăng cường triển khai công tác ATGT đầu năm 2016-2017
Ngày ban hành:
07/09/2016
Ngày hiệu lực:
07/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2016
Ngày ban hành:
07/09/2016
Ngày hiệu lực:
07/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
31/08/2016
Ngày hiệu lực:
31/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc tuyên truyền về ngày tựu trường và khai giảng năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
23/08/2016
Ngày hiệu lực:
23/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực