• :
  • :
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẦM DƠI
Văn bản liên quan
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên 2016 - 2017
Ngày ban hành:
21/10/2016
Ngày hiệu lực:
21/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
19/09/2016
Ngày hiệu lực:
19/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc tổ chức Lễ Sene Đôn ta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2016
Ngày ban hành:
15/09/2016
Ngày hiệu lực:
15/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
15/09/2016
Ngày hiệu lực:
15/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực