• :
  • :
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẦM DƠI
Văn bản liên quan
Về việc tuyên truyền về ngày tựu trường và khai giảng năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
23/08/2016
Ngày hiệu lực:
23/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc Quy định hồ sơ, sổ sách trong nhà trường từ năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
09/08/2016
Ngày hiệu lực:
09/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện chính sách Quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá 6 tháng cuối năm 2016
Ngày ban hành:
08/08/2016
Ngày hiệu lực:
08/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
08/08/2016
Ngày hiệu lực:
08/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực