• :
  • :
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẦM DƠI
Văn bản liên quan
Về việc tổ chức Lễ Sene Đôn ta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2016
Ngày ban hành:
15/09/2016
Ngày hiệu lực:
15/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
15/09/2016
Ngày hiệu lực:
15/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức trong toàn ngành GD&ĐT
Ngày ban hành:
08/09/2016
Ngày hiệu lực:
08/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9, 10 năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
08/09/2016
Ngày hiệu lực:
08/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực