• :
  • :
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẦM DƠI
Văn bản liên quan
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
28/10/2016
Ngày hiệu lực:
28/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện bình đẳng giới đối với nữ CB, CC, VC ngành GD&ĐT giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành:
27/10/2016
Ngày hiệu lực:
27/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 của ngành giáo dục
Ngày ban hành:
27/10/2016
Ngày hiệu lực:
27/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên 2016 - 2017
Ngày ban hành:
21/10/2016
Ngày hiệu lực:
21/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực