• :
  • :
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẦM DƠI
Văn bản liên quan
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức trong toàn ngành GD&ĐT
Ngày ban hành:
08/09/2016
Ngày hiệu lực:
08/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9, 10 năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
08/09/2016
Ngày hiệu lực:
08/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc tăng cường triển khai công tác ATGT đầu năm 2016-2017
Ngày ban hành:
07/09/2016
Ngày hiệu lực:
07/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2016
Ngày ban hành:
07/09/2016
Ngày hiệu lực:
07/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực