• :
 • :
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẦM DƠI
 • Cho phép trường tiểu học tư thục HĐ lại
  | 160 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sáp nhập trường tiểu học tư thục
  | 182 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giải thể trường tiểu học tư thục tự nguyện
  | 170 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Công nhận HT, PHT trường tiểu học tư thục
  | 160 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chia tách trường tiểu học tư thục
  | 157 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thành lập trường tiểu học tư thục
  | 167 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
  | 162 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
  | 174 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sáp nhập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
  | 167 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
  | 149 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giải thể trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ tư thục
  | 126 lượt tải | 1 file đính kèm